CONTACT

Ayan Siminyagina

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Dekorativ-tətbiqi sənət” fakültəsinin “Bədii keramika” ixtisasında təhsil almışdır. Hal-hazırda “Gilabi Ceramics”in rəssam əməkdaşlarından biridir.